ผู้เยี่ยมชม

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555


แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พร้อมเฉลย

 1.  ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
 ตอบ  ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้

2. ข้อมูล คืออะไร
 ตอบ  ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
 2. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ตอบ  ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
3. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ตอบ  ง.  Microsoft Office

4. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด 

 ตอบ  ค.  Microsoft Windows XP5. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
ตอบ  ข.  Microsoft Windows ME
6. MOUSE คืออะไร
ตอบ  ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
7. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทำงานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
ตอบ   ก.  Button configulation
8. ถ้าต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกให้ช้าหรือเร็ว ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
ตอบ  ง.  Double-click Speed
9. ถ้าต้องการคลิกลากโดยไม่ต้องคลิกเม้าส์ค้างไว้ต้องปรับที่หัวข้อใด
ตอบ  ง.  Click Lock
10. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
ตอบ   ก.  Delete
                       
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น